مجله علوم اعصاب پایه و بالینی

آدرس پستی:
تهران-بزرگراه شهید همت- بین بزرگراههای شهیدچمران و شیخ فضل الله - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی ایران - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (ساختمان پیراپزشکی) - گروه علوم اعصاب- فصلنامه علوم اعصاب پایه و بالینی
(Basic and Clinical Neuroscience)
مدیریت اجرایی: سبحان رضایی، دکتر علی شهبازی

Website: bcn.iums.ac.ir

ناشر: موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه

www.nirp.ir

تلفن: 66935997
 

View: 14189 Time(s)   |   Print: 1291 Time(s)   |   Email: 349 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 All Rights Reserved | Basic and Clinical Neuroscience

Designed & Developed by : Yektaweb